20231117

Tuna Park använder sig av Energitrappan i sitt arbete för att bli mer energieffektiva

Tuna Park köpcentrum har årligen 3,2 miljoner besökare och är det största köpcentrumet i Sörmland. Fastigheten är 25 000 kvm och i dagsläget har centrumet 66 butiker. Tuna Park har sedan tidigare investerat i nya entréer med syfte att förbättra inomhusklimaten och minska energianvändning, uppgraderat alla ljuskällor till LED och under våren har smarta vattenmätare från Smartvatten installerats. Sedan en tid tillbaka samarbetar Tuna Park med Eskilstuna Kommuns klimat- och energirådgivare i projekt Energitrappan. Energitrappan har tagits fram för att stötta företag i Eskilstuna att bli mer energieffektiva.

  • Vår roll som energirådgivare är att stötta företag i kommunen med att använda den energi som köps in till verksamheten på ett effektivare sätt, vilket är bra för företagets ekonomi och bra för klimatet säger Anders Olsson Klimat- och energirådgivare, Eskilstuna Kommun.

Inom projektet har en kartläggning av energianvändningen över dygnet och över tid skett och en nattvandring har gjorts i fastigheten med syfte att hitta energibesparingar. Det har gett ett underlag för förbättringar och riktlinjer för fortsatt arbete framåt. Ett exempel som är sprunget ur Energitrappan är investeringen i Sally R:s tjänst som optimerar byggnadens ventilationssystem i realtid, dygnet runt.

  • Att jobba med Energitrappan har gett oss nya insikter och en bra grund för vårt fortsatta arbete med att energieffektivisera fastigheten säger Jakob de Ron teknisk förvaltare, Tuna Park

  • Som en stor aktör på marknaden är det viktigt att investera för att minska fastighetens klimatavtryck och arbetet omfattar såväl oss som fastighetsägare som våra hyresgäster avslutar Jakob.

Mer information
Jakob de Ron, teknisk förvaltare Tuna Park
070/307 61 87 eller jakob.deron@fvb.se

Anders Olsson, Klimat- och energirådgivare Eskilstuna Kommun
070-682 9016 eller anders.olsson8@eskilstuna.se

Veronica Gustafsson, centrumchef Tuna Park
073/3591777 eller veronica@tunapark.se

 

 

 

 

Fler nyheter och artiklar

Lagerhaus till Tuna Park

14 februari, 2024
Nu ökar utbudet ytterligare för Tuna Parks kunder när inredningskedjan Lagerhaus flyttar in i gallerian. Butiken kommer att ligga i direkt anslutning till Normal som också etablerar sig under våren.

Normal till Tuna Park

17 oktober, 2023
Under första halvåret 2024 kommer Normal att slå upp portarna i sin andra butik i Eskilstuna. Läs mer om denna glada nyhet här.

Minskat klimatavtryck

14 juni, 2023
Tuna Park investerar för att minska sitt klimatavtryck. Tuna Park har under de senaste åren gått från 1,8 miljoner besökare till nästan 3,2 miljoner. Stora investeringar, fler hyresgäster och nya butikskoncept är en del av det som ligger bakom den positiva utveckl...