20230606

Tuna Park investerar för att minska sitt klimatavtryck

Tuna Park har under de senaste åren gått från 1,8 miljoner besökare till nästan 3,2 miljoner. Stora investeringar, fler hyresgäster och nya butikskoncept är en del av det som ligger bakom den positiva utvecklingen över tid. Parallellt med arbetet med att höja kundupplevelsen har Tuna Park gjort flera förändringar för att minska sin påverkan på miljön. Som nästa steg i Tuna Parks hållbarhetsarbete har avtal skrivits med Sally R med syfte att sänka fastighetens energianvändning och klimatavtryck samtidigt som man säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat.

Tuna Park har sedan tidigare investerat i nya entréer med syfte att förbättra inomhusklimaten och minska energianvändning, uppgraderat alla ljuskällor till LED och under våren har smarta vattenmätare från Smartvatten installerats. Med mätarna kan vattenläckage upptäckas snabbt och tillsammans med hyresgästerna kan man se förbrukning i realtid för att på så sätt förändra beteenden och minska vattenanvändningen över tid.

"Tillsammans med våra hyresgäster kan vi minska vår förbrukning och därmed vår klimatpåverkan. Vår roll som fastighetsägare är att se över vilka investeringar vi behöver göra samtidigt som vi utbildar och informerar vår driftpersonal och hyresgäster om hur deras rutiner kan minska vår energianvändning" säger Veronica Gustafsson, centrumchef Tuna Park.

Ventilation, värme och kyla står för ungefär 40% av fastigheters totala energiförbrukning. När Tuna Park tittade på olika åtgärder för att spara energi, såg man att Sally R's tjänst kan åstadkomma kraftiga besparingar utan att kompromissa med centrumets komfort och luftkvalitet. Med hjälp av luftkvalitetsdata från sensorer, optimerar tjänsten byggnadens ventilationssystem i realtid, dygnet runt. 

"Istället för att byta ut hårdvara, som innebär stora investeringar och CO2-utsläpp, visar Tuna Park att man kan energieffektivisera med hjälp av smarta tjänster, och på så sätt minimera fastigheters energianvändning och klimatavtryck. Det är vi väldigt glada över" säger Petter Kvist, Sally R.

"För oss på Tuna Park är det viktigt att ta tillvara på de möjligheter som ny teknik kan ge. Med investeringen i Sally R’s tjänst kan vi både reducera energiförbrukning och därmed vår påverkan på miljön, och leverera bra luft till alla som besöker, och arbetar hos oss" säger Jakob de Ron teknisk förvaltare, Tuna Park

Mer information

Veronica Gustafsson, centrumchef Tuna Park
073/3591777 eller veronica@tunapark.se

Jakob de Ron, teknisk förvaltare Tuna Park
073/417 52 46 eller jakob.deron@propertypartner.se

 

 

Fler nyheter och artiklar

Lagerhaus till Tuna Park

14 februari, 2024
Nu ökar utbudet ytterligare för Tuna Parks kunder när inredningskedjan Lagerhaus flyttar in i gallerian. Butiken kommer att ligga i direkt anslutning till Normal som också etablerar sig under våren.

Energitrappan

21 november, 2023
Tuna Park använder sig av Energitrappan i sitt arbete för att bli mer energieffektiva.

Normal till Tuna Park

17 oktober, 2023
Under första halvåret 2024 kommer Normal att slå upp portarna i sin andra butik i Eskilstuna. Läs mer om denna glada nyhet här.